Wie is Stella

De veerkracht van de mens is enorm

en toch heeft iedereen wel eens een steuntje in de rug

én een spiegel nodig.

IMG_2282

Wie is Stella?

Dat heb ik zelf ondervonden. Toen ik 25 jaar was en alles bezat wat een jong volwassene zich zou kunnen wensen: een lieve man, een eigen huis, een baan, goed contact met de familie; voelde ik me toch leeg, afgesloten en geïsoleerd: ik was niet gelukkig.                                                                                      

Dat heb ik zelf ondervonden. Toen ik 25 jaar was en alles bezat wat een jong volwassene zich zou kunnen wensen: een lieve man, een eigen huis, een baan, goed contact met de familie; en voelde ik me leeg, afgesloten en geïsoleerd: ik was niet gelukkig.                                                                                        

 

Hoe therapie mijn leven veranderde 

In mijn zoektocht kwam ik op het spoor van de lichaamsgeorïenteerde (psycho)therapie. Er ging een wereld voor me open. Ik realiseerde dat mijn ‘geïsoleerd voelen’ veroorzaakt werd door mijn gebrek aan vertrouwen; ik was het zelf die  mij van de wereld scheidde; ik vertelde immers niets over mijzelf en liet zeker geen emoties zien. Ik was hard voor mijzelf; ik mocht weinig van mijzelf. Ik had mijn eigen bronnetje afgeknepen en hierdoor had ik mij afgesloten voor mijn eigen levendigheid; en dus voor mijn eigen levensenergie.

Geen wonder dat ik me zo moe voelde, zo lusteloos en besluiteloos..
Ik probeerde zo te zijn als anderen en had geen besef van wie die ‘ik’ eigenlijk was. Daar had ik alleen een beeld van.  Veel gedachten die ik over mijzelf had, waren negatief. Wat vertrouwen is; en om anderen daarin toe te laten voelde als een enorm risico. Én alles was beter dan die afgeslotenheid.  Stapje voor stapje leerde ik mijzelf het voordeel van de twijfel te geven en zo mijn binnenwereld voor mijzelf en voor anderen te openen.  Wat ik daar in tegen kwam, draaide vooral om ‘fout zijn’, schuld en schaamte. Ik realiseerde me ook, dat als ik daarin zou blijven geloven mijn leven zou blijven zoals het was. Als ik niet houd van mijzelf: mijzelf niet aanvaard zoals ik ben, hoe kan ik dat dan van een ander verwachten? Het vraagt om lef om uit deze cirkel van schuld en schaamte te stappen en ik ben blij dat ik het gedaan heb. Iedere keer als ik er weer in trap: kan ik er weer uit stappen. Ik ben net als jij een volwaardig mens; met al mijn eigen- aardigheden. Ik ben mijzelf letterlijk en figuurlijk gaan her- waarderen en daarmee ook de mensen om mij heen. Omdat ik veranderd ben is ook de wereld om mij heen veranderd. Het is een fijne plek om te ‘zijn’. Omdat dit voor mij zo’n openbaring was, wil ik mij inzetten voor hen die zich herkennen in mijn verhaal en het ook anders willen.

Ik beloof je: het kan echt!!

Levenskwaliteit

Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van jouw levenskwaliteit.
Ik wend hierbij al mijn kennis en ervaring aan om jou te ondersteunen in jouw eigen unieke proces, zodat jij uit kunt groeien in wie jij werkelijk ben.

Mijn visie komt voort vanuit de opleiding lichaamsgeorïenteerde (psycho)therapie en Energetic Integration (bodymindopleidingen). Deze visie is tevens de basis van alle (andere) activiteiten. Ik ben afgestudeerd en gecertificeerd registertherapeut in de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en Energetic Integration.Deze gaan uit van de mens als heelheid: dit omvat lichaam, emoties en spiritualiteit. Jouw lichaam liegt nooit; je hoeft niets te geloven of aan te nemen van een ander. Jouw lichaam is jouw instrument waarin je vergissingen tot uiting komen; en het is jouw lichaam die je helpt om deze vergissingen weer te herstellen.

Sedert 1997 geef ik individuele therapie, organiseer workshops en groepen, die gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit doe ik voor een ieder die zijn/haar leven anders wil gaan be-leven. Ongeacht hoe je in mijn praktijk gekomen bent : eigen initiatief of op advies arts, werkgever of personeelszaken; jouw lichaam liegt nooit en helpt jou op jouw weg naar herstel. 

In 2009 werd ik gegrepen door Mindfulness: zo eenvoudig, zo verruimend en verrijkend. Mindfulness richt zich met name op Leven in het Hier en Nu, het herstellen van de goede relatie met jezelf  en vanuit heelheid naar de wereld te kijken. Ik ben gecertificeerd Mindfulness trainer door See True. 

Ik ben als registertherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging  SBLP en de RBCZ Stichting Registratie Beroepsbeoefenaars van Alternatieve Geneeswijzen.  Het Tuchtrecht is geregeld bij de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg TCZ Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg en ben ik te vinden in de Vektis  zorggids: (AGB)