Stella Verschut; Steronplooiing te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Tel: 06 – 101 38 227 – E-mail: info@sterontplooiing.nl  
 
Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen als je deze zelf verstrekt hebt; in correspondentie of telefonisch
of voor de aanvraag van de nieuwsbrief, of als je in therapie of coaching bent; een training, cursus of workshop volgt. Ik  verwerk de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is; 
  • dossiervorming: Om een goede behandelaar te zijn is het belangrijk dat ik een dossier aanleg  met het intake formulier, behandelplan(nen) en verslagleggingen. Zo kan ik beter afstemmen op jouw en je doelen, je ontwikkeling volgen, bijsturen en met je evalueren.
  • bewaartermijn: Deze verslaglegging wordt 15 jaar en soms langer bewaard; tenzij je schriftelijk om vernietiging vraagt.
  • Beroepsgeheim: Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. dit betekent dat ik alleen met jouw expliciete toestemming mondeling of schriftelijk informatie uitwissel. (bijv. bedrijfsarts/ huisarts) 
  • Voor minderjarigen tot 16 jaar gelden volgens de WGBO andere regels deze worden met je gecommuniceerd en schriftelijk vastgelegd.
  • Verwerkerscontract: met anderen die beperkt zicht hebben, zoals boekhouder op financiële administratie, heb ik een Verwerkerscontract afgesloten zodat het  niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. 

Beveiliging Persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo opent deze site in een protected area (https) en worden data lekken gemeld  bij de autoriteit persoonsgegevens als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens; of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.  Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met mij op!